Program Bezpieczny Kredyt 2%. Sytuacje w których możesz stracić dopłaty

Program Bezpieczny Kredyt 2% to nie tylko bardzo atrakcyjne dopłaty do kredytów, ale również możliwość ich utraty. Może nastąpić wtedy znaczny, nawet dwukrotny wzrost wysokości raty kredytu.

 

Ustawa przewiduje wiele zdarzeń w których może nastąpić utarta prawa do dopłat. Można je podzielić na dwie kategorie:

 

 

Utrata dopłat i konieczność ich zwrotu

 

Pierwsza to zdarzenia, które skutkują utratą prawa do dopłat i koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych dopłat wraz z odsetkami. Do takiej sytuacji dochodzi jeśli zostaniemy skazani z art. 297 Kodeksu Karnego, czyli za wyłudzenie kredytu w programie Bezpieczny Kredyt 2%. Obejmuje to między innymi przypadki w których kredytobiorca celowo zataił, że nie spełniał warunków do otrzymania kredytu z dopłatami.

 

 

Utrata dopłat bez konieczności ich zwrotu

 

Druga kategoria to zdarzenia, które skutkują utratą prawa do dopłat, bez konieczności zwrotu tych otrzymanych do chwili wystąpienia zdarzenia. Są to:

 

-brak rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa domowego do 24 miesiąca po nabyciu nieruchomości  lub formalnym zakończeniu budowy,

 

-wynajem nieruchomości,

 

-sprzedaż nieruchomości (możliwa jest jedynie sprzedaż drugiemu kredytobiorcy w przypadku małżeństwa i osób ze wspólnymi dziećmi),

 

-zmiany sposobu użytkowania nieruchomości w taki sposób, że nie pozwala na realizację potrzeb mieszkaniowych,

 

-nabycie nieruchomości mieszkalnej,

 

-użyczenie nieruchomości innej osobie,

 

-udostepnienie do zamieszkania nieruchomości osobie z którą w ciągu 12 ostatnich miesięcy, przed udzieleniem kredytu, kredytobiorca prowadził gospodarstwo domowe (na przykład była żona) w przypadku, gdy ta osoba nie spełnia warunków programu,

 

-udostepnienie do zamieszkania nieruchomości osobie, z którą kredytobiorca nie prowadził przed udzieleniem kredytu gospodarstwa domowego, a miał z nią dziecko, gdy jednocześnie ta osoba nie spełnia warunków programu (czyli np. posiadała już nieruchomość mieszkalną),

 

-przerwanie prowadzenia gospodarstwa domowego na okres co najmniej 12 miesięcy,

 

-nadpłacenie kredytu w ciągu pierwszych 3 lat (występuje tutaj kilka wyjątków podanych niżej),

 

-sytuacja w której stroną kredytu przestał być kredytobiorca, który jako jedyny spełniał warunki programu (wyjątkiem jest śmierć tego kredytobiorcy),

 

-przejście na zmienne oprocentowanie,

 

-ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Wyjątki

 

W ustawie występują również wyjątki. Jeśli nie rozpoczniemy prowadzenia gospodarstwa domowego w ciągu 24 miesięcy w nieruchomości finansowanej programem, zaprzestaniemy prowadzenia gospodarstwa domowego na okres 12 miesięcy lub wynajmiemy, bądź użyczymy nieruchomość, a przyczyną tych zdarzeń będzie zawarcie związku małżeńskiego i wprowadzenie do nieruchomości współmałżonka, to nie tracimy prawa do dopłat.

 

Oznacza to, że dwie osoby, które jako single otrzymały kredyt z dopłatami mogą w przyszłości wziąć ślub, zamieszkać razem w jednej nieruchomości i nie stracić dopłat do kredytu na druga nieruchomość. Drugą nieruchomość można w takim wypadku nawet wynająć.

 

Innym wyjątkiem są nadpłaty kredytu. Nadpłaty w ciągu pierwszych 3 lat są możliwe w trzech przypadkach.

 

Pierwszy z nich to kredyty z gwarancją wkładu własnego, czyli przypadek, gdzie ze względu na brak wkładu własnego lub niewielki wkład własny kredyt został udzielony z gwarancją BGK. Wtedy do czasu spłaty kredytu do wysokości gwarancji kredyt można dowolnie nadpłacać.

 

Drugi przypadek to wkład własny kredytobiorcy mniejszy niż 200 000 zł. W takiej sytuacji nadpłaty są możliwe do łącznej sumy 200 000 zł kwoty nadpłaty i pierwotnego wkładu własnego.

 

Trzecim i ostatnim przypadkiem w którym nadpłaty są możliwe w ciągu pierwszych 3 lat jest nadpłata do wysokości pierwszej raty. Z uwagi na to, że w programie Bezpieczny Kredyt przez 10 pierwszych lat stosowane są raty malejące to każda kolejna rata będzie mniejsza od poprzedniej. Można będzie dopłacać niewielkie sumy, tak aby wysokość raty i kwota nadpłaty nie przekroczyły wysokości pierwszej raty. Po trzech latach kredyt można nadpłacać bez żadnych ograniczeń.

 

Ostatnim wyjątkiem jest przerwanie prowadzenia gospodarstwa domowego przez kredytobiorcę w przedmiotowej nieruchomości, na okres co najmniej 12 miesięcy. Nie dochodzi wtedy do utraty dopłat w przypadku, gdy tylko jeden z kredytobiorców zaprzestał zamieszkiwania lub doszło do tego na skutek wyłącznie nieruchomości z użytkowania.

 

 

Jak będzie sprawdzane spełnianie warunków?

 

Weryfikacja braku wystąpienia zdarzeń skutkujących utratą prawa do dopłat dokonywana będzie przez banki. Będą to oświadczenia kredytobiorcy pobierane zarówno w chwili udzielania kredytu, jak i w jego trakcie. Bank będzie mógł kontrolować prawdziwość oświadczeń, jednocześnie na ten moment nie wiadomo jakie będzie miał do tego narzędzia.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 Komentarze
najnowsze
najstarsze najlepiej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
Ufuk
Ufuk
7 miesięcy temu

nabycie nieruchomości mieszkalnej

niektóre inne źródła odnoszą się do tego i odradzają ubieganie się o kredyt hipoteczny na wykończenie (kredyt na remont domu). Czy to prawda? Czy stracę dotację w przypadku wniosku o kredyt hipoteczny celowy z przeznaczeniem na wykończenie/remont mieszkania kupionego dzięki Bexpieczny Kredyt 2%?

Mateusz Marciniak
Admin
Mateusz Marciniak
7 miesięcy temu
Reply to  Ufuk

Uzyskanie kolejnego kredytu hipotecznego (bez nabycia kolejnej nieruchomości mieszkalnej) nie skutkuje utratą prawa do dopłat. Po uzyskaniu kredytu w programie Bezpieczny kredyt 2% można uzyskać kolejny przeznaczony na przykład na zakup niezabudowanej działki.

Banki udzielając kredytów hipotecznych zabezpieczają się w postaci hipoteki wpisanej w księdze wieczystej nieruchomości. Po otrzymaniu kredytu w programie BK2 uzyskanie kolejnego kredytu w innym banku z zabezpieczeniem na tej nieruchomości nie będzie możliwe – banki nie zabezpieczają się na hipotece wpisanej na drugim miejscu w księdze wieczystej. Można rozważać uzyskanie kredytu w tym samym banku, który udzielił kredytu w programie Bezpieczny kredyt 2%.

Inne pytania?